УВЕРЕНОСТ

“И така, както сте приели Христос Иисус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата така, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.” Кол.2:6,7

Радвам се, че сме в здравата десница на Исус. Нашето улавяне за Него е слабо и лесно нарушимо, но сигурността ни зависи от крепкото хващане на Христа. И днес аз се радвам в Господа. Стрелите на човешкия враг са винаги насочени срещу нас, но Исус е издигнал за нас знаме срещу противника. Нашето слънце може да отива към заника си, но то няма да залезе в мрак. Исус живее вечно и се застъпва за нас. В последните дни от нашето земно пътуване ще се оставим в Божията почивка и ще Го чакаме. Ако ходим по Бога, нашата вяра ще става все по-ярка и по-силна, докато прерасне в съвършен ден, и тогава накрая ще ни бъде дадена наградата на верните.