УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В ТРУДА

„Отец Ми работи досега – и Аз работя“ (Йоан 5:17).

Небето е място на активна дейност, и все пак за уморените и обременените, за тези, които са се подвизавали в доброто войнстване на вярата, то ще бъде една славна почивка. Младостта и силата на безсмъртието ще бъдат на тяхно разположение, а грехът и Сатана няма да изтощават повече моралните им сили. За тези енергични работници състоянието на бездействие би превърнало рая в ад.

На едемските обитатели бе поверена градината. Техните занимания не бяха изтощителни, но приятни и укрепващи. Господ определи труда за благословение на човека, ангажирайки ума, укрепвайки тялото и развивайки способностите му. В духовната и физическата дейност Адам намираше огромно удоволствие.

Тези, които считат труда за проклятие, причиняващо изтощение и болка, подхранват един неправилен възглед. Често богатите гледат с презрение на работническата класа, но именно трудът е Божият дар и благословение. Какво са богатствата на най-богатия човек в сравнение с наследството на Адам? И все пак Адам не живееше бездейно. Бог, като най-добре преценяващ кое е за наше добро, определи труда като средство за постоянна изява на творческите заложби у човека. Истинско удовлетворение от живота постигат мъже и жени, които се трудят.

На небето постоянно ще се върши работа. Там няма да стоим бездейни. „Отец Ми работи досега – и Аз работя“ – казва Христос. Не можем да си представим, когато дойде окончателния триумф и бъдем преобразени, възкръснали в блаженство, какви разнообразни дейности ще вършим.

Сам Бог постоянно работи. Ангелите също работят като Божии помощници на човека. Тези, на които погледът е обърнат към небето, за да почиват, ще бъдат разочаровани. Небето не е място, където да се проявява леност. Там няма да съществува умора. Верните служители ще извършват своята работа с радост за своя Господ.