УДОВЛЕТВОРЯВАЩ ЖИВОТ

Когато Бог предлага да Го поставим на челно място в своята ценностна система, Той прави това не от капризна суетност. Това е единственият начин за Неговите творения да водят пълноценен и удовлетворяващ живот. Когато предупреждава Адам и Ева за възможните последици от непослушанието, Той просто им казва достатъчно ясно, че имат свободата да Го елиминират от своя свят, но че след това нищо вече няма да бъде същото. Без Бога всичко става различно. Трагизмът в решението на първата човешка двойка се състои именно в това – с постъпката си те заявяват, че в живота има неща, по-важни от Бога. И грешат фатално. Всеки, който премести Бога от първото място на което и да е друго, прави най-погрешния ход в живота си.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян