УКРАШЕНИЯ

Корнелия, дъщеря на Сципион и жена на консула Семпроний, била сред компания знатни римлянки. Всички показвали своите скъпоценни камъни, накити и украшения. Помолили и Корнелия да покаже своите.

Умната римлянка извикала децата си, които възпитавала с изключителна всеотдайност, и казала:

  • Това са моите украшения.

Тези деца са били достойна украса за своята майка. И ние имаме подобно призвание по отношение на нашия Небесен Отец, като показваме съвършена вярност и така украсяваме във всичко учението на Бога, на нашия Спасител (Тит 2:10).