УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЯРАТА Я УКРЕПВА

  “Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.”
(Яков 1:6)

Вярата… протяга ръка, за да се улови за Христовата десница, защото знае, че Той ще държи много по-здраво отколкото е възможно за човека и никога няма да я изпусне. Дотогава докато човек желае да бъде ръководен от Бога, той ще има ръководството на Христа…

Вярата е кръвта за живота на душата. Нейното присъствие придава топлота и здраве, същност и здрав разсъдък. Нейната жизненост и енергия упражняват невидимо, но силно влияние. Христос, живеещ в душата, е като извор от който струи водата на вечния живот. Това води до постоянното търсене на небесните милости и до кроткото послушание пред Господа за всяко нещо. Така имаме възможност да свидетелстваме, че Христос пребъдва в душата…

Като гледаме на Исус не само като на наш пример, но и като Начинател и Усъвършител на вярата ни, нека вървим напред с увереността, че Той ще ни даде силата необходима за дълга който имаме. Пред нас е представен вечния живот и нека направим всичко зависещо от нас, за да го придобием.