УЛОВЕНАТА ПТИЦА

Eдин мъж уловил птица, а тя му проговорила:
– Господине, в живота си сте изяли толкова крави и овце, а все още сте гладен. Малкото месце по моите кости едва ли ще ви засити. Ако ме пуснете на свобода, ще ви дам три мъдри съвета. Първият ще кажа, докато съм на ръката ви, вторият от покрива на къщата, а третият – от върха на онова дърво.

Мъжът се съгласил. Освободил птицата и тя кацнала на ръката му.
– Първи съвет: не вярвай на абсурдни обещания, независимо кой ти ги казва.
Птицата излетяла и кацнала на покрива:

Втори съвет: не тъгувай за миналото. Не можеш да го върнеш. Между другото – добавила птицата -в моето тяло е скрита огромна перла с тегло колкото десет медни монети. Тя трябваше да е наследство за теб и за децата ти, но ето че не стана. Можеше да си притежател на най-голямата перла в света, но ти пропиля шанса си.

Мъжът заплакал като дете.
– Не ти ли казах да не съжаляваш за миналото? – рекла птицата. – А също и да не вярваш на абсурдни неща? Та аз цялата тежа по-малко от десет медни моменти. Как бих могла да побера в себе си толкова тежка перла?

Мъжът започнал да идва на себе си и попитал:
– Добре. А съвет номер три?
– Да. Ти толкова добре се възползва от първите два!

Не давайте съвети на хора, които няма да ги оценят. Не хвърляйте усилия на вятъра за неща, които не могат да бъдат поправени.