Капитанът на кораб погледнал в тъмната нощ и видял в далечината слаба мъждукаща светлина. Незабавно казал на своя помощник да изпрати вестта: “Променете курса с десет градуса южно.” Веднага се върнал отговор: “Променете курса с десет градуса на север.” Капитанът бил разгневен; неговата заповед била пренебрегната. Затова изпратил втора вест: “Променете курса с десет градуса южно, аз съм капитана!”

Скоро се получила друга вест: “Променете курса десет градуса северно – аз съм моряк трета степен Джон!” Незабавно капитанът изпратил трета вест, знаейки страха, който трябва да предизвика: “Променете курса с десет градуса на юг,аз съм военен кораб!” Тогава дошъл отговорът: “Вие променете вашия курс с десет градуса на север – аз съм фар!”