УМЕРЕНОСТ И В ДОБРИТЕ ПРОМЕНИ

Всички знаем колко сложно е да изменим установения от нас начин на живот. Вкоренените изтощаващи навици са най-трудни за изкореняване. Тъй като всеки от нас е различен и се нуждае от различен подход, ние трябва да имаме много нежно отношение към самите себе си. Трябва да си напомняме, че сме създадени по Божия образ и с мозък, който е планиран за безкрайно развитие и изобилна радост. Ако знаем, че живеем по начин, по който се саморазрушаваме, трябва да си зададем въпроса наистина ли искаме да продължаваме така в бъдеще. Бихме ли искали да променим направлението на живота си. Готови ли сме да следваме нашето най-добро решение?

Хората са различни. Някои са по-умерени в решенията си за промяна. Вземайки решение за крайната цел, те се нуждаят от постепенно, на малки стъпки, приближаване към нея. Невроните в мозъка и тялото ще се приспособят и ще отговорят на умерената стимулация за оформянето на новите навици. Малко са хората, които могат рязко да скъсат с миналото, замествайки го със силно ново начало в начина на живот.

Запомнете, че крайно насилие, даже когато се надявате да произведе добри здравословни промени, в неврологичния статус ще има като резултат единствено затварянето на тези нервни пътища, които би трябвало да се приспособяват. Невролозите са добре запознати с праговете на относителното и абсолютното съпротивление на нервните връзки. Тези прагове са предназначени да запазват нервната клетка от разрушаване в условия на крайно предизвикателство.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“