Това, което Мартин Лутер често нарича „чудна размяна” или „радостна размяна”, е замяната на Христовата праведност за човешкия грях. С Христос се отнесоха така, както заслужаваме да се отнесат с нас, за да може с нас да се отнесат така, както заслужава Той. Божият Син бе осъден за нашите грехове, в които нямаше дял, за да можем ние да бъдем оправдани чрез Неговата праведност, в която нямаме дял. Той понесе нашата смърт, за да получим Неговия живот. Нищо по-малко от Христовата смърт не можеше да изяви на практика Неговата любов. Единствено благодарение на Неговата смърт ние можем да гледаме с радост към Второто Му пришествие. Неговата жертва е център на нашата надежда. Върху това трябва да съсредоточим вярата си.