УМСТВЕНО ПРЕТОВАРВАНЕ

Физическото бездействие намалява не само умствените, но и моралните сили. Мозъчните нерви, които са свързани с целия организъм, са средството, чрез което Небето общува с човека, и влияе на вътрешния му живот. Всичко, що пречи на циркулацията на електрическия ток в нервната система и с това отслабва жизнените сили и намалява умствената възприемчивост, затруднява и пробуждането на моралното естество.

И още: прекаленото учене увеличава прилива на кръв към мозъка и предизвиква болезнена раздразнителност, която отслабва себевладението и много често открива път за внезапни пориви и капризи. По този начин се отваря вратата към моралното падение. Злоупотребата, или неупотребата на физическите сили е до голяма степен причина за вълната от поквара, заливаща света. “Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие” са смъртни врагове на човешкия прогрес в това поколение, също тъй както и когато доведоха унищожението на Содом.

Учителите трябва да разбират тези неща и да поучават учениците си в това направление. Учете ги, че правилният начин на живеене е в зависимост от правилния начин на мислене и че физическата дейност е жизнено важна за чистотата на мислите.

,,Възпитание“ –  Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“