УМЪТ СЕ ПРИСПОСОБЯВА

След време, това което е отвратително може да се промени и да стане приятно, и в някои случаи привлекателно. Умът се приспособява, защото той е с голямо предразположение за това. Ние трябва да изберем най-добрата среда за преодоляване на проблема. Например като си избираме приятели, които ни помагат да го преодолеем и избягваме онези, които имат същия проблем. Алкохолиците и наркоманите са пример за това. Има периоди от време, когато средата не може да бъде избягната поради морални причини. В такива случаи трябва да се наблегне на добрите страни на тази среда и да не се обръща внимание на дразнещите и досадните страни. В Своята молитва за учениците Си Исус казва: ,,Аз не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от Лукавия.“

До много голяма степен зависи от нас да променим и наистина да създадем наша среда. С тренировки на ума можем да развием нови потенциални възможности – силна способност да държим курса, който следваме при наличието на конфликтни чувства и неблагоприятни условия. Можем така да тренираме ума си, че в края да доминират нашите възгледи, преценки и избор при всеки житейски конфликт.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“