УПОВАВАНЕ

“ГОСПОД е сила моя и щит мой. На Него се упова сърцето ми и ми се помогна, затова сърцето ми ликува и ще Го прославя с песента си.” Пс.28:7

В Своята велика милост Бог ще даде на вярващите Си чада сила и резултатност за работата и служенето, така както даде сила на Йосиф, Самуил, Даниил, Тимотей и десетки още други, които уповаваха и се ползуваха от Неговите обещания. Те вярваха в Бога, напълно се уповаваха на Него и това беше тяхната правда. Мъже и жени трябва да бъдат движени от вярата и да вървят напред през облак от противопоставяне и възражения, които Сатана поставя на пътя им, за да спре техния напредък. Когато Бог види, че уповават на Него като на техен Спасител, Помощник и Резултат, те ще могат да преминат в безопасност през големия мрак на човешката неосветеност…