УПОВАНИЕ В БОЛЕСТ И СТРАДАНИЕ

Каква удивителна мисъл е, че Исус Христос знае всичко за болките, страданията и скърбите, които понасяме! Когато страдаме ние, Той също страда. Някои от нашите приятели не знаят нищо за човешката ни мъка или за физическата ни болка. Те никога не са били болни и затова не могат напълно да навлязат в чувствата на онези, които са в немощ. Но Исус страда заедно с нас в нашата болка.

Умът ви често пъти може да бъде помрачен от болки или страдания. В такъв случай не се опитвайте да мислите, а просто спрете и покажете, че сте поверили душата си на Бога, като на верен Творец. Ваша привилегия е да покажете в своята слабост и страдания, че не се съмнявате в Божията любов към вас, че знаете колко е верен Този, Който е обещал, и че поверявате тялото и душата си в Неговите ръце – Той ще опази онова, което Му е поверено.

Нека умът ви се занимава с Божията доброта, с великата любов, с която ни е възлюбил, доказателство за които намираме в делото на изкуплението. Ако Той не ни обичаше и не ни считаше за ценни, тогава Неговата велика жертва не би била извършена. Той е Благотворител, даряващ изобилно милост и благодат. Нека сърцата и умовете ви почиват така, както уморено дете почива в ръцете на своята майка. Неговите вечни ръце са под вас. Исус страда заедно с вас във всичките ви скърби и страдания…

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—

komplekt.html