Упражнявай се да бъдеш оптимист

„Наистина всяко зло е за добро. Има „скрити положителни страни“ буквално във всяка ситуация. Ако търсите достатъчно усилено, ще ги откриете. Обучавайте себе си да разпознавате бързо истинския смисъл на нездравословните мисли – мислене, което води до ниско самочувствие и дори лошо настроение“ (д-р Недли, „Изгубеното изкуство на мисленето, издателство „Нов живот“).

Не се знае кое е за добро и кое – за зло

Един човек имал кон. Един ден този кон се загубил. Дошъл съседът му и изразил съжалението си от  сполетялото го зло. Човекът отговорил, че не се знае дали е за добро, или е за зло това, че конят му се загубил. След около месец конят се прибрал, като водел със себе си цяло стадо други коне.

Пак дошъл съседът му, този път да изрази радостта от сполетялото го добро. Човекът пак отговорил, че не се знае дали е за добро, или е за зло. След няколко дни синът му, в опит да обязди един от конете, паднал и си счупил крак.

Отново дошъл съседът да изрази съжалението си от сполетялото го зло и отново човекът отговорил, че не се знае дали е за добро, или е за зло фактът, че синът му си е счупил крак. След няколко дни минали хора да вземат сина му на война, но тъй като бил болен, той не заминал.

Тази притча може да продължава до безкрай. Идеята е, че във всяка ситуация има нещо положително и ние трябва да обучаваме себе си да го откриваме.

Мирогледът, житейската ни философия, определя успеха ни във всяка област. Това, което мислим за себе си, за хората и за света – а не обстоятелствата и случките – предопределят успеха ни в този живот. За да бъдем оптимисти, което е задължително за успеха, трябва да имаме оптимистична житейска философия.

Аз съм християнка. Това е изключително оптимистична философия. Един от любимите ми стихове е следният: „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите“ (1 Коринтяни 10:13). Вярата, че във всеки един момент има на Кого да разчитам, ми носи изключително спокойствие.

Мирогледът е лично решение. Но е много важно да оцените своя мироглед – дали ви носи радост и оптимизъм. Ако не – трябва да го преосмислите.

Ще завърша с думите на Ноам Чомски: „Оптимизмът е стратегия. Ако не вярвате, че е възможно да има по-добро бъдеще, никога няма да направите крачката, която ще доведе до по-добро бъдеще. Ако смятате, че няма надежда, няма и да има надежда. Изборът е ваш“.

Йорданка Дейчева, Клуб Психология и здраве – Плевен; psihologiaizdrave@abv.bg