УРОК ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА РЪКОВОДЯТ

Образованието, което Мойсей получава в Египет, донякъде му помага. Но най-ценната подготовка за неговата мисия е онази, която получава, докато служи като пастир. Мойсей е бил буен по природа. В Египет е свикнал (като способен военачалник и любимец на фараона и народа) да получава похвали и ласкателства. Спечелил е сърцата на хората. Мислил е да извърши със собствени сили освобождаването на Израил. Но уроците, които е трябвало да научи като Божи представител, са съвсем различни. Водейки стадата си през дивите планински усои и по зелените пасища из долините, той се учи на вяра и кротост, на търпение и смирение. Учи се да забравя себе си, да се грижи за слабите, да помага на болните, да търси изгубените, да носи немощните, да отглежда агънцата.
С тази си дейност Мойсей се приближава до великия Пастир. Свързва се по-тясно със Светия Израилев. Вече не мисли да върши велики дела. Старае се да извършва точно, като за пред Божиите очи, възложеното му. Цялата природа му говори за Невидимия. Той опознава Господа като личен Бог, изучава все по-пълно проявите Му, чувства Неговото присъствие и намира прибежище във Вечните Обятия.
След тази подготовка Мойсей получава от Небето призванието да замени пастирската тояга с жезъла на владетеля; да остави стадото овце и да поеме водачеството на Израил.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“