УРОЦИТЕ НА ЖИВОТА

Често е необходимо в живота да се научим да преосмислим нашите стандарти; да гледаме на нещата от няколко гледни точки, от няколко перспективи; да ставаме адаптивни, когато събитията не се подреждат според нашите очаквания.                                                                             Бетовен например е имал някои специфични проблеми. Оглушал е във втората половина на живота си, но това не му попречило да се издигне до удивителни музикални висини. Той бил велик не въпреки глухотата си, но именно заради нея. Пастьор, великият учен, който допринесъл за лечението на толкова много болести, станал жертва на паралитичен удар, който го направил по-чувствителен към нуждата на другите. Милтън, авторът на ,,Изгубеният рай“, страдал от слепота. Можете дори да почувствате във величествените му описания, че е виждал с вътрешното си око много неща, които ние със здрави очи не виждаме.

,,Как да се справим със стреса“  Издателство ,,Нов живот“