УРОЦИ ОТ ЖИВОТА НА МОЙСЕЙ

Дълги години трябваше да изминат, докато “прекипи” неговият характер, докато тихо и неусетно буйният принц на Египет се превърне в нежния пастир на стадото, благородния мъдрец от пустинята, най-кроткия човек на земята. Бог го водеше стъпка по стъпка в училището за небето. Периодите на обучение ставаха все по-продължителни – дванадесет години домашно възпитание, после почти три десетилетия всред блясъка на Египет, след което още четиридесет години в безмълвната пустиня.

Нищо не се случваше ли? Напротив, Мойсей зрееше. Никой не можеше да види мощните промени, които Божият Дух предизвикваше в душевния му свят. Но за това бе необходимо време. Нилската тръстика покарваше за една нощ, но кедърът на Ливан се нуждаеше от десетилетия, за да стъпи здраво всред скалите. Бисерите за небето се шлифоват бавно и търпеливо.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян