УРОЦИ ОТ ПРИРОДАТА

Красотата на природата говори непрекъснато на сетивата ни. Сърцето може да бъде трогнато от любовта и славата на Бога, видими от делата на Неговата ръка. Ухото, което чува, може да долови и разбере обещанията на Бога чрез чудесата на природата. Всичко пред очите ни наоколо – зелените поля, кадифената трева, пъпките и цветята, бягащите облаци, падащият дъжд, бълбукащото поточе, слънцето, луната и звездите по небето – всичко това привлича вниманието ни, подканя ни към съзерцание и ни моли да се запознаем с Бога, Който го е създал. Много уроци могат да бъдат усвоени от различните творения в природния свят, които са послушни на волята на своя Създател, никога не Го отричат, не се обявяват срещу каквото и да е внушение на Неговата воля. Само падналите същества отказват да се подчинят напълно на своя Създател. Думите и делата им са в противоречие с принципите на Неговото управление….

Съкровища от свидетелства – том I