УСКОРЕТЕ БОЖИЕТО ЗАВРЪЩАНЕ

„Защото Господ ще завърши делото и ще реши по правда: Господ ще извърши решително дело на земята“ (Римл. 9:28).

В пророчеството за разрушаването на Йерусалим Исус заяви: „(…) понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът“. Това пророчество ще се изпълни отново. Преобладаващото нечестие на онова време намира паралел в това поколение. Същото се отнася и с предсказанието за проповядване на евангелието. Преди унищожението на Йерусалим, Павел, под въздействието на Светия Дух, заявява, че евангелието е проповядвано „на всяка твар под небесата“ (Колосяни 1:23). Така и сега, преди пришествието на Човешкия Син, вечното евангелие трябва да бъде проповядвано „на всеки народ, племе и език“ (Откровение 14:6). Бог „е назначил ден, когато ще съди вселената“ (Деяния 17:31). Христос ни разкрива какво ще предшества този ден. Не казва, че целият свят ще повярва в Него, но че „това благовестие на царството ще се проповядва по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът”. Като разпространяваме евангелието по целия свят, имаме властта да ускорим завръщането на Господния ден (виж 2 Петрово 3:12). Ако църквата бе извършила възложената ѝ работа така, както Господ бе определил, светът отдавна вече да е бил предупреден и Господ Исус да е дошъл със сила и с голяма слава.

Неверие, светски дух, липса на посвещение, вътрешни борби и неискрени дела са причините, поради които все още тънем в този свят на грях и мъка вече толкова много години (…)

Още чувcтваме последиците от бунта на този свят – така, както непокорството, проявено преди много години, унищожи децата на Израил. Но заради Христос на Неговите избрани не е позволено да трупат грях върху грях, като по този начин обременяват Бога с последиците от своя греховен живот.