УСЛОВИЯ ЗА БЛАГОСЛОВЕН ЖИВОТ

Какви бяха условията на живот, които вечният Отец избра за Своя Син? Един уединен дом в планините на Галилея; домакинство, което се издържа с честен и почтен труд: скромен живот, всекидневна борба с трудности и проблеми; себеотрицание, пестеливост и търпелива, радостна служба; часове на обучение, ръководени от майката; разтворен свитък от Свещено писание; тишината на слънчеви изгреви и залези сред зелените ливади; влиянието на природата, изучаването на творението и Провидението, общуването на душата с Бога ­ това са условията и обстановката на Исусовото детство.
Така е било и с по-голямата част от най-добрите и благородни хора на всички векове. Четете историята на Авраам, Яков и Йосиф, на Мойсей, Давид и Елисей. Разгледайте живота на мъже от по-късни времена, заемали доверени и отговорни служби, мъже, чието влияние е било от голямо значение за историята на света.
Колко много от тях са били отгледани и възпитани в малки селски къщи. Те са знаели малко за блясъка и великолепието на света. Не са прекарвали младостта си в удоволствия. Доста от тях са били принудени да се борят и трудът на чист въздух ги е правил силни и енергични. Принудени да се осланят само на собствените си сили и възможности, те са се учили да побеждават трудностите и да премахват пречките и така са се учели на кураж и издръжливост, на самостоятелност и самообладание.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“