„Благословението Господне обогатява; и трудът на човека не ще притури нищо.“ (Пр.10:22)

Нищо не може да бъде за добро за нас без Божието благословение. Онова, което Бог благославя, то е благословено. Следователно „малкият имот на праведния е по-желателен от богатството на мнозина нечестиви“ (Пс.37:16). Малкото с благословията на Господ е по-полезно и ще трае дълго. Божията благодат ще направи така, че малкото да измине велики пътища. Когато се посветим на каузата на Божието царство, тогава Бог ще се погрижи за нашите дела.

Господ ни е дал скъпоценни благословения в обикновените полски цветя, в благодатния аромат за нашите сетива. Обагрил е всяко цвете с красота, защото е Великият Художник. Този, Който е създал прекрасните неща в природата, ще извърши далеч по-велики неща за човешката душа. Бог обича красивото и ще украси характерите ни със Своите изобилни дарове. Ще направи думите ни благоуханни като полските цветя. Той ни благославя като ежедневно посреща физическите ни нужди. Самия хляб, който ядем, носи върху себе си знака на кръста.

Истински благословени са само тези, които съвсем сериозно се стремят да притежават даровете, хранещи душата и траещи вечно. Спасителят ни казва: „Търсете първо Божието царство и Неговата правда, и всичко останало ще ви се прибави“ (Мат.6:33). Бог се грижи за нас дори и когато излива върху нас временни благословения. Земното ни добруване не остава пренебрегнато от Небесния Баща. Той знае, че се нуждаем от всичко това. Когато Бог се усмихва на нашите усилия, това е много по-ценно от всеки земен приход.

„Колко сладки са земните удобства,

когато са подправени с Божията любов.“

Всяко избавление, всяко благословение, което Бог е подарил в миналото на Своя народ, трябва да се пази свежо в залата на спомените като сигурна клетва за все повече и все по-богати благословения, които Той ще излее върху нас.