Помните ли тези кръгли, жълти, щастливи лица – лепенки, които виждаме често по книжарниците и картичките? Обикновено те се придружават от послание, съдържащо се в една дума. „Усмихни се!”. Искат да кажат, че можете да сложите усмивка на лицето си толкова лесно, колкото шапка на главата си. В един смисъл това е вярно. Добрият актьор може да изглежда щастлив дори когато сърцето му се къса. Благоприятните обстоятелства също могат да предизвикат усмивки. За човек с добро здраве, достатъчен доход и хубава къща е лесно да изглежда щастлив. Най-добрата усмивка обаче идва естествено отвътре. Тя отразява радост, която остава дори когато човек притежава малко от материалните благословения на живота. Тя идва от познаването на Бога, от вярата и покорството на Неговото Слово, от увереността, че греховете ни са простени, че притежаваме вечен живот и очакването на небесната слава. Вярващият, който разчита на Бога за тези благословения, може да се усмихва независимо от бедата.

Пророк Авакум заявява победоносно: „Ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си” (Авакум 3:18). Даже ако всичко му бъде отнето. Господ ще бъде Неговата сила. И защо да „поставя” усмивка на лицето си, щом радостта, произлизаща от сърцето му, ще я предизвика спонтанно.

„Това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.“ I Йоан 1:4

ЩАСТИЕТО ЗАВИСИ ОТ ТОВА КОЕТО СЕ СЛУЧВА, А РАДОСТТА ЗАВИСИ ОТ ИСУС.