УСМИВКИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ ДУМИ

Ако гледаме нещата откъм светлата им страна, ще намерим достатъчно основания, за да бъдем ведри и щастливи. Ако раздаваме усмивки, те ще се върнат към нас. Ако говорим приятни и насърчителни думи, такива ще бъдат изговаряни и на нас.

Когато изглеждат мрачни и депресирани, като че са лишени от приятели, християните дават погрешно впечатление за своята религия. В някои случаи е била подхранвана идеята, че радостта е неприсъща на достойнството на християнския характер. Но това не е истина! В цялото небе царува радост.

Дълг на всеки е да поддържа добро настроение, а не да мисли мрачно за скърбите и трудностите. Мнозина не само правят сами себе си нещастни и окаяни, но жертват и здравето, и щастието си пред едно болнаво обкръжение. Лицата им са така намръщени, че изразяват недоволството им по-ясно, отколкото с думи.

Депресиращите емоции нанасят голяма вреда на здравето, защото спъват процеса на храносмилането и по този начин засягат всички процеси в организма. Скръбта и безпокойството не могат да излекуват и едно-единствено зло, но могат да нанесат голяма вреда. Докато доброто настроение и надеждата осветяват пътя на околните и „са живот на онези, които ги намират, и здраве на цялата им плът“.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2