Няколко рибари хвърлили голяма мрежа във водата и зачакали. Скоро въжетата на мрежата се опънали и те нетърпеливо започнали да я изтеглят на брега. Мрежата била тежка, но рибарите дружно напрягали сили, подвиквали оживено, теглели и се радвали, защото всеки от тях си представял богатия улов. Но когато я изтеглили, видели, че мрежата е пълна с камъни и пясък, а рибата е съвсем малко. Ех, как се натъжили всички! Било им мъчно не толкова заради напразните усилия, а защото това, на което се надявали, не се сбъднало.

Сред тях имало един старец, който казал: “Приятели, запомнете, че радостта и тъгата са сестри – където е едната, там е и другата. Не трябва да се главозамайваме от успеха и да се отчайваме от неуспеха. Днес е така, утре е иначе!”.

АКО УСПЕХИТЕ СИ НЕ ПРЕУВЕЛИЧАВАШ, С ТЪРПЕНИЕ и МЪДРОСТ НЕУСПЕХА ЩЕ ПРЕОДОЛЯВАШ.