УСПЕХ И ЗНАНИЕ

Един младеж се обърнал към възрастен философ за съвет:
-Учителю, какво трябва да направя, за да успея в живота?
Ето какъв отговор му дал мъдрият учител:
– Животът прилича на две жени, наречени Успех и Знание. Ако обръщаш прекалено голямо внимание на Успех, тя се отдръпва. Ако обърнеш обаче голямо внимание на Знание, Успех започва да ревнува и да ви преследва.