ДА УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ ХАРАКТЕРИ ЗА НЕБЕТО

 “Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.”
(2 Петрово 1:10)

Онзи, който гледа Исус, и осъзнава какво означава Той за нас и какво означаваме ние за Него, ще бъде винаги усърден и старателен. Такъв човек ще живее според плана на израстването, като прибавя към вярата си добродетел, на добродетелта благоразумие, на благоразумието себеобуздание, на себеобузданието твърдост, на твърдостта благочестие, на благочестието братолюбие, и на братолюбието любов. Това е процесът на растежа. Този, който сътрудничи на Христа, утре няма да се намира на същото място, където е днес. Всеки ден той ще напредва в познанието за Господа, за да научи, че Неговото идване е приготвено като утрото. За хората, които живеят така, накрая ще бъде записано: “Ти си съвършен в Него”.