УСЪРДНАТА МОЛИТВА

Нашето доверие в присъствието на Божия Дух трябва да бъде все по-силно, да ни прави по-чисти и святи и така твърди, както кедрите в Ливан.

Молитвата, която се издига от едно сърце, пълно с ревност и вяра е тази, от която има голяма полза. Бог не винаги отговаря на нашите молитви точно така, както ние очакваме, защото не винаги искаме това, което е за наше най-голямо добро, но в Своята любов и в мъдростта Си, които са безкрайни, Бог ни дава това, от което имаме най-голяма нужда.

В деня на Петдесетница, Безконечният Бог се откри на Църквата с мощ. Сърцата на учениците бяха дотолкова пълни с благоразположение, че се чувстваха подтикнати да отидат да свидетелстват до края на земята.

Чрез своите усърдни и постоянни молитви те получиха дара на Св.Дух, след което продължиха  напред, съзнавайки дълга си, да спасяват души.

Не трябва ли днес Св.Дух да дойде в отговор на усърдна и постоянна молитва, за да изпълни сърцата на човеците със сила?

Това, което Бог е направил в онова време за народа Си, е още по необходимо да бъде направено днес.