УТЕХАТА НА ИЗРАЕЛ

“И ето, имаше В Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел; и Святият Дух беше В него.”

Лукa 2:25

В своя исторически разказ за произхода на Христос доктор Лука ни говори за някой си Симеон, един благочестив човек, който прилежно изучавал месианските пророчества. Докато се покланял в храма на Ерусалим. Той видял семейство, представящо първородния си син на Господа. Под вдъхновение от Святия Дух Симеон “бе дълбоко впечатлен, че детето , представено на Господа, бе утехата на Израел – Този, Когото той дълго бе копнеел да види” Животът на Исус Христос, с.55). Пленен от това откровение, Симеон става първият сред поклонниците, който разпознава и идентифицира Христос като утехата на Израел.