УТЕШИТЕЛ, КАКЪВТО СВЕТЪТ НЕ ПОЗНАВА

Сърцето често се ожесточава от укорите. ­ Христовата любов го стопява. Мисионерът може не само да помага при физическите страдания. Може да води грешниците при Великия Лекар, Който ще очисти душата от проказата на греха. Бог желае болните, нещастните, обладаните от зли духове да чуят гласа Му чрез Неговите служители. Чрез Своите човешки инструменти Той се стреми да бъде Утешител, какъвто светът не познава.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“