МОЛЕТЕ СЕ СУТРИН 

“Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; на ранина ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам” (Пс.5:3).

Първият дихателен порив на душата трябва да бъде за присъствието на Исус. „Без Мен не можете да сторите нищо“, казва Той. Именно от Исус се нуждаем; Неговата светлина, Неговият живот и Дух трябва да са наше притежание непрекъснато. Нуждаем се от Него всеки миг. И сутрин нека да се молим: така както слънцето осветява хоризонта и изпълва света със светлина, така Слънцето на Правдата да огрее всяко кътче в ума и сърцето ни и да направи всички нас светлина в Господа. Не можем без Неговото присъствие нито миг. Врагът знае кога предприемаме нещо без нашия Господ и дебне, готов да изпълни ума ни със своите зли предложения, така че да загубим своята устойчивост. Копнежът на Господа е от миг на миг да пребъдваме в Него и така да бъдем едно цяло с Него.