УЧЕТЕ СЕ ДА ВЯРВАТЕ

“Възлагай делата си на Господа,
И ще се утвърдят твоите намерения.
(Притчи 16:3)”

Скъпи братко/сестро, ти трябва да изоставиш страховете си. Остави последствията в Христовите ръце и се отпусни. Ти полагаш твърде големи усилия да се спасиш, да извършиш някои велики дела, които биха те препоръчали пред Бога. Но всичко, което Бог иска от тебе е пълното ти предаване в Неговите ръце заедно с всички последствия от твоето приемане на цялата истина. Сатана ти казва: “Ами ако това е грешка. Можеш ли да си позволиш такъв риск?” Исус те обича и ако ти се посветиш изцяло, заедно с всичко, което имаш, Той ще те приеме и ще стане твой вечен Приятел, който никога няма да те подведе.

Ти си погледнал със страх и ужас на Христовия кръст. Неговото иго ти се е сторило мъчително. Знай, че сатана ти го представя така. Исус те кани да дойдеш при Него: “Дойдете при мене, всички които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой за душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко”.

Това иго, ти се боиш да поставиш на врата си, защото те е страх, че ще бъде болезнено, но Исус ти казва че то е леко. Бремето, което не смееш да докоснеш е съвсем леко. От тебе се иска само решително да се заловиш за него и ще намериш, че то за тебе ще бъде една подкрепа вместо мъчителен товар. Кръстът, който ти се струва толкова неудобен за вдигане, и тъй тежък за носене ще те вдигне сам и ще бъде твоя опора и сила, ако с радост се хванеш за него и го понесеш…

Трябва да се научиш да вярваш, да заемеш мястото си върху възвишения пиедестал на вечната истина и да посрещаш укори и изпитания заради Христа. Исус ще ти помага, ангели от Бога ще ти бъдат в помощ, за да устоиш срещу сатана и тогава той ще бяга от тебе. Приближавай се към Бога и Той ще се приближава към тебе.

Вярвай, че Исус те обича и в усилията си да си послушен на истината, ако съгрешиш не мисли, че трябва да се притесняваш и непрестанно да се тревожиш, да се откажеш от доверието си в Бога и да мислиш, че Бог е Твой враг. Ние сме простосмъртни грешници. И ако грешим “имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния” (1 Йоаново 2:1). Сам не можеш да се очистиш от нечистотата. Затова постави товарите си в нозете на Исуса. Той ще ти помогне. Господ не иска от теб да чакаш и да си мислиш, че посредством добрите си дела може да направиш изкупление за греховете си и да станеш в резултат на това праведен. Уповавай изцяло в достойнството и заслугите на кръвта на възкръсналия Спасител.