УЧИЛИЩЕТО НА ВЕЧНОСТТА

„Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях“ (Откр. 21:3).

Между училището, установено в Едем в началото, и училището на вечността, стои човешката история – историята на падението, Божествената жертва, за да достигне до пълната победа над греха и смъртта. Първото училище в Едем се различава съществено от училището на вечността. Дървото за познаване на доброто и злото няма да принася плодове, които да бъдат за изкушение. Всеки характер е проверен в изпитания и е издържал изпита. Никой повече не е податлив на силата на злото. Възстановен в Неговото присъствие, човекът отново ще започне да се учи от Него.

Животът ни тук, на земята, е подготовка за живота през вечността. Обучението ни, започнало сега, ще продължи да се задълбочава безкрайно.

Всеки добър принцип и научена истина ще дадат своя принос и в небесното училище. Както Исус ходеше и говореше с учениците Си по време на Своята мисия на земята, така ще ни учи и през вечността, като ни води край потоците на реката на живота и ни разкрива истини, които в настоящето ни изглеждат като дълбоки тайни поради ограничеността на белязания ни от греха човешки мозък.

Историята за зараждането на греха, всички негови плодове, истината, която победи измамата – всичко това ще ни бъде открито. Булото, което разделя видимото от невидимото, ще бъде смъкнато и пред погледа ни ще се открият чудесни неща.

Всяка дарба ще бъде развита, способностите ще се увеличават. Постиженията на знанието няма да уморяват ума, нито ще изтощават силите. Ще се провеждат и най-големите начинания, ще се осъществяват и най-възвишените стремежи, ще се постигат най-висшите амбиции. И все пак постоянно ще възникват все нови и нови височини за изкачване, ще се явяват все нови и нови чудеса за възхищение, нови истини за разбиране, нови предмети, които да развиват все повече и повече възможностите на ума, душата и тялото.