У ДОМА – В НОВИЯ ЙЕРУСАЛИМ

„Но веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам; защото, ето, създавам Йерусалим за радост, и людете му за веселие“ (Исая 65:18).

В Божия град „нощ не ще има“. Никой няма да има нужда от почивка, нито пък ще иска да почива. Никой няма да се уморява да върши Божията воля и да принася хваление на името Му. Винаги ще чувстваме свежестта на утрото и то никога няма да свърши. „И не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява“ (Откровение 22:5). Светлината на слънцето ще бъде засенчена от блясък, който не е болезнено ослепителен, но неизмеримо надминава светлината на обедното слънце. Славата на Бога и на Агнето залива Светия град с никога неотслабваща светлина. Изкупените ще ходят в славата на вечния ден.

„И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето“ (Откровение 21:22). Божият народ ще има привилегията да общува свободно с Отец и със Сина „сега виждаме неясно като в огледало“ (1 Коринтяни 13:12). Гледаме Божия образ отразен като в огледало в делата на природата и в отношенията на Бога с човеците: но тогава ще го виждаме лице в лице, без забулващ воал помежду ни. Ще стоим в Неговото присъствие и ще гледаме славата Му.

Там ще познаем, както сме били познати. Любовта и съчувствието, вложени от Бога в сърцата ни, ще намерят чудна изява. Чистите взаимоотношения със святи същества – ангели и светии от всички векове – ще свържат в топло общение цялото семейство на небето и земята – това ще бъде най-приятното преживяване в новия свят.