ФАКТОР В СПРАВЯНЕТО С БОЛЕСТИТЕ

Силата на волята не е ценена така, както би трябвало. Нека волята бъде държана будна и правилно насочвана, и тя ще придаде енергия на цялото същество. Ще бъде удивителна помощ в поддържането на здравето. Тя е също и сила в справянето с болестите…

Като упражняват силата на волята си и като поставят себе си в правилно отношение спрямо живота, пациентите могат да извършат много, за да сътрудничат на усилията на лекаря за своето възстановяване. Има хиляди, които могат да оздравеят, стига да го пожелаят. Господ не иска те да са болни, но да бъдат здрави и да са щастливи. И те трябва да решат да са добре.

Често пъти болни могат да се съпротивят на болестта просто като откажат да се подчинят на страданията и да се заседят в състояние на неактивност. Издигайки се над болките и страданията си, нека се заемат с полезна дейност, подходяща на техните сили. Чрез такова занимание и чрез обилната употреба на чист въздух и слънчева светлина, мнозина изтощени болни биха могли да възстановят здравето и силите си.

,,Ум, характер и личност“ – Елън Уайт    Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html