ФАЛШИВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОЛИТВИТЕ НИ

Сатана може да дава духовни опитности на тези, които се молят на Бога, но не са готови да му се покоряват. Пред най-ясните Божии заповеди, мъже и жени следват собствените си наклонности, а после се осмеляват и да се молят на Бога да им позволи да действат обратно на откритата Му воля. Господ не благоволи в такива молитви! Сатана стои до страната на тези души, както направи с Ева в Едем и внушава впечатления, възбуждайки духа им и после те разказват, че Господ им е дал една чудна опитност. Но една истинска опитност е възможна само при съвършена хармония на естествените с Божествени закони. Всякакъв вид фанатизъм и погрешни теории, претендиращи да са истина се появяват сред народа на остатъка.

Нашето разграничение и здраво разбиране трябва да бъде просветлено и пречистено чрез небесно ръководство, за да можем безпогрешно да разпознаваме Духа, който е от Бога. Дори при най-малкото невнимание ще бъдем победени от врага.