ФАЛШИВО ПРОБУЖДАНЕ

В моменти на голямо пробуждане Сатана ще прави също свои фалшификации. Преди Божиите съдби да се излеят на земята сред Божия народ ще има едно пробуждане към първоначалното благочестие, такова, каквото не е имало от апостолско време. Бог дава на чадата Си Духа и силата Си от горе. Но за да осуетява това дело, врагът на душите прави свои фалшификации, внушаващи впечатлението, че Божието благословение е разпростряно върху църквите, които той е успял да заблуди. Големи пробуждания изглежда, че се извършват и множества приписват и отдават чудесата на Господа, извършени от съвсем друг дух. Скрит под мантията на религията, Сатана ще се опитва да разпространи влиянието си върху християнския свят.