ФАЛШИВО ПРОБУЖДАНЕ

„И тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си; тогова, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса“ (2 Сол. 2:8,9).

В Посланието към солунците апостол Павел посочва едно специално действие на Сатана чрез спиритизма като събитие, което трябва да се случи непосредствено преди Второто пришествие на Христос. Говорейки за второто Му идване, заявява, че то ще е „след действието на Сатана с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса“. Преди да се излеят над земята последните Божии наказания, сред Господните избрани ще има такова възраждане на първоначалното благочестие, каквото не се е проявявало от времето на апостолите. Духът и силата Божия ще бъдат дадени на Неговите чада. Тогава мнозина ще се отделят от църквите, където любовта към света е заместила любовта към Бога и Неговото Слово. Много хора, проповедници и миряни, с радост ще приемат великите истини, които Бог е наредил да бъдат проповядвани тогава, за да се подготви един народ за второто идване на Господа.

Врагът на човечеството иска да попречи на това дело. Преди да дойде времето за подобно пробуждане, той ще се опита да го предотврати чрез фалшификация. В църквите, попаднали под измамната му власт, Сатана ще създава впечатлението, че се изливат особени Божии благословения. Ще битува мнението, че се оформя голям интерес към религията. Множествата ще ликуват, че Бог действа сред тях по чуден начин, а всъщност делото ще бъде от друг дух. Под маската на религията Сатана ще се опитва да разшири влиянието си над целия християнски свят.

Ще бъдат въздигнати млади мъже и жени, които ще се смятат за чудно привилегировани и покровителствани от Бога, призвани да извършат нещо велико. Ще има много разговори, следващи определен ред, но те няма да носят Божествения подпис. Ще навлязат неморалност, екстравагантност, а мнозина ще претърпят крах във вярата.