ФАЛШИВО СЪЖИВЛЕНИЕ

„И това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви (…) имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; също такива отбягвай“ (2 Тим. 3:1,2,5).

Преди да се излеят над земята последните Божии наказания, сред Господния народ ще има такова възраждане на първоначалното благовестие, каквото не се е срещало от времето на апостолите. Духът и силата Божия ще бъдат дадени на Неговите чада. Тогава мнозина ще се отделят от църквите, където любовта към света е заместила любовта към Бога и Неговото Слово. Много хора, проповедници и миряни, с радост ще приемат великите истини, които Бог е наредил да бъдат проповядвани тогава, за да се подготви един народ за второто идване на Господа. Врагът на човечеството иска да попречи на това дело. Преди да дойде времето за такова пробуждане, той ще се опита да го предотврати чрез фалшифициране. В църквите, попаднали под измамната му власт, Сатана ще създаде впечатление, че се изливат особени Божии благословения. Ще битува мнението, че се създава голям интерес към религията. Множествата ще ликуват, че Бог действа за тях по чуден начин, а всъщност делото ще бъде от друг дух. Под маската на религията Сатана ще се опитва да разшири влиянието си в целия християнски свят.

В много от „пробужданията“ през последния половин век са действали – в по-голяма или в по-малка степен – същите влияния, които ще се изявят в бъдещите широко разпространени движения. Емоционална възбуда, смес от истина и заблуда са така модифицирани, че да подвеждат. Никой обаче не трябва да се оставя да бъде заблуден. В светлината на Божието Слово не е трудно да разберем същността на тези движения. Можем да сме сигурни, че няма благословение от Бога там, където хората пренебрегват свидетелството на Библията, отхвърляйки ясните, изпитващи душите истини, изискващи себеотрицание и отричане от света. От правилото, дадено ни от самия Христос: „По плодовете им ще ги познаете“ (Матей 7:16), става ясно, че тези движения не са дело на Божия Дух.