ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ И БЛАГОРОДНА МИСЪЛ

„Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата“ (1 Петр. 2:11).

Мнозина считат този текст за предупреждение само против разпуснатост. Той забранява всяко вредно задоволяване на апетита и страстите. Всеки извратен апетит се превръща във воюваща сласт. Апетитът ни бе даден с добра цел, а не да се превърне в служител на смъртта, като се изврати и така се изроди в „страсти, които воюват срещу душата“. Наставлението на апостол Петър е най-прямото и силно предупреждение срещу употребата на стимуланти и наркотици. Тези зависимости могат да бъдат поставени сред страстите, които упражняват пагубно влияние върху морала на характера.

Нека никой, който претендира за святост, не се отнася с равнодушие към телесното здраве, да не се ласкае, че невъздържанието е незначителен грях, който не би могъл да засегне духовността му. Съществува тясна връзка между физическото и моралното естество. Стандартът за добродетел е издиган или принизяван чрез физически навици. Излишното ядене дори на най-добрата храна ще предизвика болезнено състояние на моралните чувства. И ако храната не е от най-здравословната, резултатът ще бъде още по-пагубен. Какъвто и да е било навик, който не способства за здравословно действие в човешката система, принизява по-висшите и по-благородните способности. Угаждането на апетита увеличава животинските наклонности, като им дава надмощие над умствените и духовните сили.

Силата на изкушението за угаждане на апетита може да се измери само чрез неизразимата агония на Спасителя по време на онзи дълъг пост в пустинята. Той знаеше, че угаждането на извратения апетит ще притъпи до такава степен човешките възприятия, че святите неща няма да могат да бъдат различавани. Ако силата на извратения апетит бе толкова силна върху човешкия род, че можеше да го покори под властта си, а Божият Син заради човека трябваше да издържи пост в продължение на шест седмици, каква задача стои пред християнина за овладяване на апетита?! Все пак, въпреки че борбата е трудна, човек би могъл да победи. С помощта на същата тази небесна сила, устояла на най-суровото изкушение, измислено някога от Сатана, всеки може да бъде пълен победител в борбата си със злото, за да носи и в края в небесното царство корона на победител.