За растенията е задължителна помощната реакция като фотосинтезата, дишане или ферментация. Нитрогеназният ензимен комплекс, който бактериите използват по време на тази реакция, е изключително чувствителен към кислорода. Когато бъде изложен на кислород действието му спира и поради тази причина протеините влизат в реакция с железни съединения. За бактериите като Сyanobacterium, които произвеждат кислород извършвайки фотосинтеза, и Азотобактериите (Azotobacter), които живеят свободно в почвата, тази ситуация съдържа един голям проблем. Но за справяне с този проблем бактериите са оборудвани с разнообразни механизми. Например видовете  Азотобактерии (Azotobacter) притежават най-високият дихателен коефициент известен сред всички организми и задържайки много малко количество кислород в клетките си взимат ензима под закрила. Освен това Азотобактериите произвеждат много голямо количество външно клетъчно химично съединение. В летливата течност, която тези съединения формират, бактериите съхраняващи вода ограничават разпространяването на количеството кислород в клетката. Грудковите бактерии (Rhizobium), които фиксират азота от почвения въздух, пък притежават молекули, които изразходват кислород в коренните израстъци. Нито бактериите, които живеят самостоятелно, нито пък растенията, които живеят без бактерии, могат да произведат това вещество.

 

Тези примери ни дават ясно послание. За да могат хората и останалите живи организми да се хранят, азотът трябва да бъде превърнат в определена форма. Това превръщане трябва да бъде толкова широко разпространено, че да обхване целия свят, и да има толкова голямо разнообразие, че да предпази системата от всякакъв риск. Освен това за това разнообразие същата система трябва да бъде подкрепена с различни проекти. Когато тези изисквания бъдат съпоставени със системата, която виждаме в природата, се появява една структура, която не се е образувала случайно, не е недовършена или недействаща, както твърди еволюционната теория, а напротив ние виждаме една деликатно устроена до най-малката й подробност система. Тази система е сътворена с определена цел.