Формалната набожност няма да ни спаси

“Формалната набожност няма да спаси никого. Всички трябва да имат една дълбока и жива опитност. Само това ще ги спаси във времето на скръбта. Тогава тяхното дело ще бъде изпитано. Ако е от злато, сребро и скъпоценни камъни, те ще бъдат под Божията закрила, но ако е от дърво, сено и слама, нищо няма да може да ги скрие от гнева на Йехова”

(“Съкровища от свидетелства” – 23 стр. Издателство Нов Живот, София)