Несъмнено растенията играят голяма роля в превръщането на вселената в годно за живот място. Те прочистват въздуха за нас, поддържат температурата на планетата на едно постоянно ниво и балансират пропорциите на газовете в атмосферата. Съществена част от нашата храна също се осигурява от растенията. Характерната ценност на растенията произлиза от специалния дизайн на техните клетки, на които също така дължат и другите си характеристики.

Растителната клетка, за разлика от човешката и животинската, може директно да използват слънчевата енергия. Тя превръща слънчевата енергия в химична енергия и я съхранява в хранителните вещества по много специални начини. Този процес се нарича “фотосинтеза“. Всъщност  този процес се извършва не от клетката, а от хлоропластите, органелите, които придават зеления цвят на растенията. Тези малки зелени органели, видими единствено с микроскоп, са единствените лаборатории на Земята, които са способни да съхраняват слънчева енергия в органична материя. Количеството вещества, произведени от растенията по Земята, е около 200 милиарда тона на година. Това производство е жизнено важно за живите същества по Земята. Производството, извършвано от растенията, се осъществява чрез много сложен химичен процес. Хиляди “хлорофилни“ пигменти, намиращи се в хлоропластите, реагират на светлината за невероятно кратко време, около една хилядна от секундата. Ето защо много дейности, случващи се в хлорофила, все още не са проучени.

Превръщането на слънчевата енергия в електрическа или химична е съвременен технологичен напредък. За да се направи това, са използвани високотехнологични инструменти. А една растителна клетка, толкова малка, че не се вижда с просто око, извършва тази дейност от милиони години.

Тази съвършена система още веднъж ни разкрива Сътворението. Много комплексната система на фотосинтезата е съзнателно проектиран механизъм. За да може да бъде извършвана тази дейност в едно микроскопично място, в листата е разположена неповторима фабрика. Този съвършен дизайн е само един от знаците показващи, че всички живи организми са сътворени от Бог, Владетеля на всички светове.