ХАРАКТЕРЪТ, КОЙТО НЕБЕТО ОДОБРЯВА

„Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота“ (1 Тим. 4:12).

Исус, Величието на небето, е оставил пример за младите. Той се е трудил в работилницата в Назарет за ежедневния Си хляб. Бил е покорен на родителите Си и не е претендирал да разполага с времето Си, нито да следва собствената Си воля. Чрез живот на лесно себеугаждане младежът никога не би могъл да достигне истинско съвършенство като човек или християнин. Бог не ни обещава лекота, почести или богатство в Неговото служене; но ни уверява, че всички необходими благословения ще бъдат наши; „с преследвания“ и с идването на „вечния живот“ в света. Христос няма да приеме друго, освен пълно посвещение в служене за Него. Това е урокът, който всеки един от нас трябва да научи.

Познаваме примери за подкрепящата сила на твърдия религиозен принцип. Отворената паст на лъвовете не успя да отклони Даниил от всекидневната му молитва, нито ужасната пещ принуди Седрах и приятелите му да се поклонят на Навуходоносоровия идол. Младите хора, като имат здрави принципи, не само ще се въздържат от удоволствия, но по-скоро ще се противопоставят, независимо от неприятностите ще се опълчват смело даже и срещу лъвовете в ямата или ще се изправят пред нагорещената ужасна пещ, отколкото да бъдат намерени неверни пред Бога. Изследвайте характера на Йосиф. Добродетелта бе жестоко изпитана, но триумфът ѝ бе пълен. Във всяко отношение благородните младежи удържаха на изпитанието. Същият непоклатим, висок принцип се явява при всяко изкушение. Бог е с него и словото Му е закон.

Онези, които изучават Библията, съветват се с Бога и разчитат на Исус, ще бъдат способни да постъпват мъдро във всяко време и при всякакви обстоятелства. Добри принципи ще бъдат илюстрирани в реалния живот. Трябва само истината за това време да се приеме сърдечно и да стане наклонност на характера и тя ще произведе твърдост на целта, върху която примките на удоволствието, капризът на традицията, съблюдаването на обичаите в света, собствените шумни протести на сърцето за себеугаждане са безсилни да повлияят. Съзнанието трябва първо да се просвети, волята – да се доведе до подчинение. Любовта към истината и праведността трябва да царуват в душата и тогава ще се изгради характер, който Небето ще одобри.