ХАРАКТЕРЪТ

Характерът не е една дреха, която може да се облече, Той е нещо което се излъчва от вътре. Ако ние искаме да видим други души в пътя на правдата, трябва принципите на правдата да бъдат втъкани в нашите сърца.

Нашето влияние върху другите зависи малко от това, което казваме, но много повече от това, което сме. Хората могат да нападат или отричат нашата логика, могат да отказват на нашите апели, но един живот, характеризиращ се с несебелюбива и безкористна любов е аргумент, който не може да се отрече. Един последователен живот, украсен с нежността на Христа е една мощ в света. Ако Божието слово е известявано от някои, който е осветен чрез Него, то притежава една мощ в живота, която го прави привлекателно за тези, които слушат и ги убеждава, че това е един правилен начин на живот. Когато някои е приел истината с любов, ще изявява това в убежденията си, в обноските си и в тона на гласа си.