ХАРАКТЕР ЗА ВЕЧНОСТТА

Голямото име между хората е като букви, написани в пясъка, но безупречният характер ще устои през цялата вечност.