ХАРМОНИЯ МЕЖДУ МЪЖЪТ И ЖЕНАТА

 

Трябва да притежаваме Божия Дух. В противен случай никога няма да имаме хармония. Ако притежава Христовия Дух, жената ще подбира думите си, ще контролира духа си, ще бъде покорна, но все пак не ще се чувства робиня, а другарка на мъжа си. Ако е Божи служител, съпругът не ще господства над жена си; не ще бъде своенравен и претенциозен. Грижата ни да съхраняваме любовта в дома никога не може да бъде прекалено голяма, защото, ако в него обитава Божият Дух, той е символ на небето…Ако единият греши, другият трябва да проявява Христовото търпение и да не се отдръпва настрана студено.

Ако имате възвишени цели и се стремите да постигнете висок стандарт, животът в дома е най-добрата дисциплина, която може да имате. Ако грешите в дома, ще правите грешки във всеки стремеж и усилие. Започнете да усъвършенствате характера, който Бог ще одобри, който ще ви направи благословение в дома; и тогава далеч от дома няма да пропаднете да сте благословение за тези, с които сте в контакт. Религията, която се практикува в дома, ще се отразява и отвъд домашния кръг.