ХАРМОНИЯ

“Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им” (Псалми 19:1-3)

Днес много хора заявяват, че Христовите учения за небесния Бог Отец не намират потвърждение от нещата в естествения свят, че природата не е в съгласие с писанията на Стария и Новия завет. Тази предполагаема липса на съгласие между природата и науката не съществува. Словото на небесния Бог не е в съгласие с човешкото знание, но то е в съвършена хармония със създадената от самия Него наука.