ЩЕ ПЕЯ НА ГОСПОДА 

“Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; и на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение” (Пс.50:23).

Елате при Христос такива, каквито сте – грешни и нуждаещи се – и Той ще ви даде водата на живота. Искате вяра, която да премине и през най-адската сянка, хвърлена от Сатана върху пътя ви. Врагът неуморно изобретява забавления и моди, които да отвличат умовете на човеците и те да не могат да отделят време за размишление. Научете децата си да прославят Бога, а не да задоволяват себе си. Те са Негови деца – Негови по сътворение и по изкупление. Научете ги да отбягват забавленията и прищевките на този пропаднал век. Пазете умовете им чисти и свети пред погледа на Господа. Хвалете Бога. Нека вашите разговори, вашата музика и песни да прославят Този, Който е сторил толкова много за вас. Хвалете Бога тук и после ще сте годни да се присъедините към небесния хор, когато влезете в Божия град. Ще положите блестящите си корони в нозете на Исус, ще вземете златните си арфи и ще изпълните небесата с музика. Ще Го хвалим с безсмъртни устни.