ХВЪРЛИ ТЪМНИТЕ ОЧИЛА

Твърде много хора гледат на себе си и на тези около тях през тъмни очила. Те са се научили да бъдат ,,безпомощни“. Влезли са в капана чрез отчаяние, повтаряни престъпни действия, неконтролируем гняв, продължителни горчиви чувства. Имат ,,синдрома на губещия“.

Войната е вътрешна – война между желание за добро и наклонност към зло, между възприемане на правото и преследващата привлекателност на злото. Това създава едно вътрешно напрежение, смущение и нервен конфликт. Ние можем да вземем едната или другата страна на войната, бушуваща вътре в нас, но трябва да насърчаваме възпитанието на нашето вътрешно добро. Може да се нуждаем от излизане на разходка, да дишаме дълбоко и да изясняваме какво би направило нашето най-добро естество, ако го подкрепим. Много, даже религиозни хора си правят живота мизерен, като се наказват за най-малките прегрешения. Ние трябва да махнем тъмните си очила и да открием доброто, което Божественият Създател е поставил във всеки от нас.  Ние всички притежаваме интелектуална сила, духовна сила, способност да разбираме кое е добро, имаме желание за добро и единствена съвкупност от индивидуални и положителни качества. Това, от което се нуждаем, е да познаем Източника на тези качества и да благодарим на обичащия Бог, Който ги е създал вътре в нас.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“