ХИЛЯДИ НАЧИНИ ЗА ПОМОЩ

Бог лично се ангажира с нашите проблеми и ни защитава като Своя собственост, не – защитава ни , както би защитил Себе Си. „Който засяга вас, засяга зеницата на окото Му” (Захария 2:8).

В хубавата си книга „По стъпките на великия Лекар” Елън Уайт пише: “Страховете и грижите заслепяват и правят бъдещето неясно; а Исус вижда края от началото. За всяка трудност Той е приготвил изход и помощ. Нашият небесен Баща има хиляди начини да ни помага, за които ние дори не подозираме. Всички, които приемат единствения принцип да поставят службата на Бога пред всичко останало, ще намират трудностите за нищожни и ще открият прав път за нозете си… В най-мрачните дни, когато изгледите са най-малко обещаващи, имайте вяра в Бога! Той действа по Своята воля и прави всичко за доброто на Своя народ. Силата на онези, които Го обичат и Му служат, ден след ден ще се обновява” (ПСВЛ, 397,398).

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян